pdf

KATALOG PRODUKTŮ

přihlášení
E-mail:
heslo:
O firmě
O firmě

Společnost ATAGOR Czech Republic s.r.o. vznikla na základě› dlouholetých zkušeností a znalostí společnosti ATAGOR, která púsobí ve stř™edoevropských zemích. Více něž pě›tileté zkušenosti, praktické dovednosti a množství realizovaných projektu nás staví do pozice „př™edního hráče“ na trhu protikorozních materiálu a díky sdílení znalostí a zkušeností s našimi klienty múžeme zaručit maximální spokojenost př™i realizaci jednotlivých ř™ešení. Hlavní myšlenkou společnosti je být z pozice zákazníku jejich první volbou.

Naše motto zní: „Rozvoj, inovace, rást a změ›ny jsou př™íležitostí, nikoli hrozbou.“

Díky vynikající spolupráci s našimi obchodními partnery, Vám dnes múžeme nabídnout:

 • zabezpečení protikorozní ochrany ocelového potrubí v prumyslu plynárenském, ropném, topenář™ském i vodohospodář™ském;

 • Atagor casing filler – vyplně›ní ochranného potrubí;

 • smršťovací materiály společnosti CANUSA CPS, použitelné na všechny typy potrubí s izolací, v teplotním rozmezí od - 40°C až + 100°C;

 • protikorozní pásky ve tř™ídách A30, B30, C30, C50;

 • nástř™iky polyuretanem – ruční nebo strojové barvení horkým kapalným polyuretanem;

 • vodou utvrzující materiály od společnosti NRI

 • specializovaná zař™ízení aplikaci materiálu;

 • zař™ízení pro lokaci úniku plynu, měř™ení koncentrace plynu, měř™ení tlaku v plynových a vodovodních sítích;

 • distanční materiály do ochranného potrubí;

 • samolepící pásky – elektroizolační a technické;

 • značkovací, ohraničující a vytyčující fólie;

 • servisní práce i v extrémních podmínkách a tážko př™ístupných místech (komíny, mostní konstrukce, konstrukce sportoviští apod.)